Category: Health & Fitness

OmaKuntoutus.fi Jännettävä podcast on fysioterapian ja kuntoutuksen aiheiden parissa pyörivä podcast, jossa isäntänä toimii OMT-fysioterapeutti Jukka Aho. Podcastissa käsitellään alan tutkimuksia joko yksin tai yhdessä OmaKuntoutus-tiimin Joonas Puttin ja Mikko Eerolan tai vaihtuvien vieraiden kanssa. Jännettävä podcast ei korvaa tai vastaa yksilöllistä hoitoa eikä tarjoa hoitosuosituksia, podcast on mielipiteistä keskustelua, tiedonvälitystä sekä viihdettä. Podcastin musiikin on tehnyt Jason Shaw, Audionautix.com. Palautetta voit lähettää verkosivujemme kautta: www.OmaKuntoutus.fi.

October 28, 2021

Liikkeen 50 sävyä, vieraana Marko Grönholm

Uusin Jännettävä-podcastin jakso tekee ekskursion liikkeen variaatioiden ja variabiliteetin sekä motorisen oppimisen maailmaan matkaoppaanaan Marko Grönholm. Kanssamatkustajana ja isäntänä tuttuun tapaan Jukka Aho.

Jaksossa seilataan liikkeen perehdytään moninaisilla vesillä ja pohdiskellaan liikkeen merkitystä fysioterapiassa ja miten sitä voitaisiin harjoitella motorisen oppimisen kaavat huomioiden. Tämän kertaista podcast paattia heiluttaa esimerkiksi seuraavat laineet:

 • Mitä tarkoittaa liikkeen variaatio ja mitä variabiliteetti?
 • Mitä kaikkia motorisen oppimisen malleja on olemassa?
 • Minkälaisilla tavoilla käytännön harjoittelussa voi hyödyntää motorisen oppimisen malleja?
 • Onko väliä, treenaatko katurottia tai viidakkotiikereitä vai labrahiiriä ja eläintarhan tiikeriä?
 • Millä tavalla liikekontrollin harjoittelu liittyy tähän kaikkeen vai liittyykö ollenkaan?

 

Markon lukusuositukset:

 • Gokeler, Neuhaus, Benjaminse, Grooms & Baumeister: Principles of Motor Learning to Support Neuroplasticity After ACL Injury: Implications for Optimizing Performance and Reducing Risk of Second ACL Injury (2019)

 • Schmidt RA. & Lee TD. Motor Learning and Performance, 6th edition. Human Kinetics; 2020.
 • Frans Bosch: “Anatomy of Agility” (20/10 Publishers, 2020).
October 8, 2021

Käsifysioterapia, vieraana Saara Raatikainen

Tällä kerralla Jännettävä podcast sukeltaa jälleen uuden aiheen ja alueen pariin kun fysioterapeutti Saara Raatikainen johdattaa meidät ja kuulijat käden alueen fysioterapian maailmaan. Jaksossa perehdytään käden alueen tyypillisimpiin vammoihin ja kuntoutuksen haasteisiin lähtien esimerkiksi siitä, kuinka suuri merkitys käden toimintakyvyllä on ihmiselle. Podcastjakso etsii vastauksia esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

 • Eroaako käden alueen fysitoerapia muusta fysioterapista jollain tapaa?
 • Mitkä ovat yleismpiä käden alueen vammoja?
 • Saako kuntoutuksen aikana tulla kipua?
 • Mitä yksinkertaisia apuvälineitä kuntoutuksessa voidaan käyttää?
 • MItä rannemurtumapotilaan vastaanotolla pitäisi huomioida?

 

Saaran lukusuositukset:

September 3, 2021

Venyttely, vieraana Marko Demidoff

Venyttely on pitänyt pintansa "suosituna" hoitomuotona jo vuosien ajan, mutta onko sillä meriittejä lunastaa nuo odotukset? Tällä kertaa podcastissa venytetään vähintäänkin äänijänteitä Marko Demidoffin kanssa.

Jakson aikana mietitään Markon kanssa venyttelyä juurta jaksaen. Saamme vastauksen (tai ainakin teorian) mm. seuraaviin aiheisiin:

 • Mistä koko venyttelyn idea on lähtöisin?
 • Miksi venyttelemme?
 • Mikä on venyttelyn historia?
 • Mitä nykynäyttö sanoo venyttelystä?
 • Milloin kannattaa tai ei kannata venytellä?
 • Mitä venyttely tekee ja ei tee?

Markon lukusuositukset:

July 21, 2021

Akillesjännevammat, vieraata Sami Tarnanen

Suosikkiaihe! Tässä jaksossa sukelletaan sekä vieraana olevan Sami Tarnasen että Jukan molempien lempiaiheeseen, eli akillesjänteeseen. Sami tunnetaan MoveDocista, minkä ohella hän tekee vastaanottotyötä Mehiläisessä Tampereella. Podcastin aikana keskustellaan akillesjänteen repeämien ja tendinopatian rajapinnoista ja mietitään jänteen sielunelämää hieman tarkemminkin.

Pohdinnan aiheita ovat mm.

 • Jänteen repeämän kuntoutus
 • Mitä erilaisia hoitovaihtoehtoja on?
 • Onko erilaisilla hoitomuodoilla eroa?
 • Miten tendinopatia ja jännerepeämät liittyvät toisiinsa vai liittyvätkö?
 • Mikä on tendinoosin rooli repeämässä?
 • Koska ja millä kriteereillä voisi ajatella paluuta urheiluun?

Samin lukusuositukset:

 • Harrington TL, Breedlove GJ, Sharpe JJ. Systematic Review of Nonoperative Functional Protocols for Acute Achilles Ruptures Utilizing a Formal Rehabilitation Protocol Showing Lowest Rerupture Rates. Foot Ankle Spec. 2020 Dec;13(6):508-515.
 • Millar NL, Silbernagel KG, Thorborg K, Kirwan PD, Galatz LM, Abrams GD, Murrell GAC, McInnes IB, Rodeo SA. Tendinopathy. Nat Rev Dis Primers. 2021 Jan 7;7(1):1.
June 27, 2021

Seksuaalisuuden huomioiminen ja puheeksiotto, vieraana Henna Kekkonen

Jännettävä-podcast hyppää hetkeksi sivuun tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien parista ja ottaa aiheeksi seksuaalisuden ja samalla myös seksuaalivähemmistöjen kohtaamisen kuntoutuksessa. Vieraana podcastissa on toimintaterapeutti ja erityistason seksuaaliterapeutti Henna Kekkonen.

 

Tutkimusten mukaan kyseessä on tärkeä aihe, josta ainakin osa potilaista odottaa jonkinlaista keskustelua, mutta joka jää lähes aina käsittelemättä. Kaikki tietenkään eivät halua omia intiimejä aiheitaan avata kuntoutuksessa ja keskustelu tästä vaatii hyvin toimivan terapiasuhteen. Jaksossa Henna kertoo hiukan vinkkejä siihen, milloin aiheeseen ehkä kannattaa tarttua tai miten antaa potilaalle mahdollisuus puhua asiasta.

 

Lisäksi näin Pride-viikolla haluamme nostaa esiin myös seksuaalivähemmistöjen kohtaamisen kuntoutuksen saralla ja mm. miten kukin ammattilainen omalla sarallaan voi muuttaa omia käytösmallejaan ja esim. puhettaan neutraalimpaan ja avoimempaan suuntaan. Jokainen ammattilainen voi pienilläkin teoilla välttää pahimmat karikot ja jos mokaa, niin siihen kannattaa itse reagoida, eikä sivuuttaa asiaa.

 

Hennan lukusuositukset:

June 14, 2021

Fysioterapian AMK-opinnot, vieraana Juho Korpi

Uusin Jännettävä podcast-jakso sukeltaa fysioterapian AMK-opetukseen ja vieraana meillä on Fysioterapialiiton kehittämisasiantuntija ja entinen AMK-opettaja Juho Korpi.

Mitä tässä jaksossa sitten käydään läpi?

 • Alkuun Jukan ajatuksia opiskelusta, opiskelijoiden taidoista ja valmiuksista, opetussuunnitelmasta sekä joistain perusteluista sen tueksi ja vielä tiedon sekä tietämättömyyden vaikutuksesta opiskelijoiden odotuksiin.
 • Juho heittää omat kommenttinsa näihin ajatuksiin ja niiden pohjalta mietitään fysioterapiaa ammattina, mitä asiantuntijuus on ja miten se kehittyy opintojen edetessä? Juho avaa perusteita siitä, miten opetettavat asiat AMK:ssa määräytyvät ja missä määrin AMK:ssa ja kouluissa ylipäätään pitäisi pystyä opettamaan kriittistä ajateelua enemmän. Lisäksi tässä jaksossa avataan mm. opettajien vastuuta sekä haasteita navigoida substanssiopetuksen, näytön ja hallinnollisten sekä projektitöiden viidakossa.
 • Jakson lopussa Juho heittää palloa ja haastetta kentälle: Fysioterapialiitto on koostanut fysioterapeuttien ydinosaamisen yksiin kansiin. Mitä mieltä ammattilaiset ovat näistä ydinkohdista? Onko näihin onnistuttu nappaamaan kaikki olennaisimmat taidot ja osaaminen vai puuttuuko siitä jotain? Onko jotain turhaa?

 

Juhon lukusuositus:

Fysioterapialiiton työryhmä, toteutettu Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulujen kanssa: Fysioterapian ydinosaaminen. Saatavilla: http://www.suomenfysioterapeutit.com/ydinosaaminen/ 

May 12, 2021

Opiskelijoiden kysymyksiä fysioterapiasta

Tällä kertaa jaksomme koostumus on hiukan poikkeava, sillä nyt Jukka joutuu vastailemaan kysymyksiin sen sijaan, että esittäisi niitä. Fysioterapiaopiskelijat ovat luonnostelleet muutamia kysymyksiä, jotka Emma Saali Jukalta kysyy. Aiheina mm.

 • Mitä vinkkejä Jukalla on valmistuville fysioterapeuteille?
 • Mitä Jukka tekisi itse toisin, jos saisi palata ajassa taaksepäin?
 • Mikä on manuaalisen terapian rooli tai tulevaisuus?
 • Miten valmistuva fysioterapeutti voisi löytää oman juttunsa alalla?
 • Miten saavuttaa omia tavoitteita urallaan?
 • Mistä asioista fysioterapeuttien ja sitä myöten vastavalmistuneidenkin fysioterapeuttien pitäisi päästä eroon?
 • Mitkä ovat oman työn plussat ja miinukset lääkärikeskuksessa työskentelyssä?
 • Miten Jukalle voi päästä harjoitteluun?
April 19, 2021

ACL:n ei operatiivinen kuntoutus, vieraana Einari Kurittu

Eturistisiteen ei-operatiivinen kuntoutus

Eturistisiteen, eli ACL:n kuntouttaminen ilman leikkausta sopii joillekin potilaille hyvin, myös urheilijoille. Lisäksi ACL:n "konservatiivinen" hoito on muutumassa koko ajan suositummaksi. Tässä jaksossa sukelletaan ACL:n ei-operatiivisen kuntoutuksen maailmaan ja mietitään nimenomaan miten leikkauksen jättäminen pois vaikuttaa ja mitä aiheesta tiedetään.

 

Aiheina jaksossa esimerkiksi:

 • Kenelle ACL-leikkaus ja kenelle ei-operatiivinen kuntoutus ehkä sopivat?
 • Miten siirtyä eteenpäin ACL-kuntoutuksessa?
 • Mitä eroa on leikataanko ACL vai ei?
 • Miksi pitäisi puhua jostain muusta kuin "konservatiivisesta hoidosta"?
 • Mitä aiheesta tiedetään ja miten sitä ollaan tutkittu?
 • Millä perustein eturistisidevamman jälkeen uskaltaa palata pelikentille ja harrastuksiin sekä koska?

 

Einarin lukusuositus:

Kieran Richardson - ACL Surgery - No Longer Kneeded?
https://www.physio-network.com/blog/acl-surgery-no-longer-kneeded/ 

March 12, 2021

Kysymyksiä tendinopatiasta

Tässä jaksossa Jukka vastaa seuraajilta tulleisiin kysymyksiin. Aiheina seuraavia kysymyksiä:

Mitä on tendinopatia?

Mikä on tulehduksen rooli?

Kuinka luotettavia diagnostiset testit ovat?

Lisäksi vastataan muuamaan tendinopatian harjoitteluun liittyvään kysymykseen, kuten esim. mikä on paras tapa harjoitella tendinopatiassa?

February 15, 2021

Kliininen päättely - vieraana Jouni Peltola

Kliininen päättely fysioterapiassa

Tässä jaksossa hypätään kliinisen päättelyn maailmaan Jouni Peltolan kanssa. Jouni on OMT-fysioterapeutti ja kouluttaja, jonka vastuulla on ollut mm. kliinisen päättelyn kehittäminen erikoistumiskoulutuksessa.

 

Mietimme esimerkiksi miten kliinisessä päättelyssä voi kehittyä? Lisäksi jaksossa perehdytään mm. kliinisen päättelyn malleihin ja miten kliininen päättely elää potilaasta toiseen ja miten se muuttuu kliinikon kokemuksen mukana. Lisäksi Jouni avaa kliinisen päättelyn historiaa ja minkälainen alkutaival kliinisen päättelyn opetuksella on ollut.

 

Jounin Lukusuositus:

E Gibson, B., A Nicholls, D., Synne Groven, K., & Setchell, J. (2018). Manipulating practices: A critical physiotherapy reader (p. 385). Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing).

January 15, 2021

Uusi ergonomia ja todellinen ryhtiliike, vieraana Jussi Kurronen

Vieraana Jussi Kurronen!

Tässä jaksossa käydään läpi kahta paljon puhututtavaa ja välillä kiivastakin keskustelua aiheuttavaa aihetta: Ryhtiä ja ergonomiaa. Ryhti ja ergonomia liittyvät tiiviisti toisiinsa ja siksi onkin luonnollista, että niistä keskustellaan yhdessä. Mitä on ergonomia tai tarkemmin nyt keskustellaan istuma- ja nostotekniikoista, pöydistä ja ryhdistä siinä muodossa, kuin ne aiheeseen liittyvät.

 

Jussin lukusuositus:

Slater, D., Korakakis, V., O'Sullivan, P., Nolan, D., & O'Sullivan, K. (2019). “Sit Up Straight”: Time to Re-evaluate. journal of orthopaedic & sports physical therapy49(8), 562-564.
Linkki: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31366294/

October 27, 2020

Harjoittelu fysioterapiassa, vieraana Marko Rossi

Terapeuttinen harjoittelu fysioterapiassa

Tässä jaksossa aiheena siis harjoittelu fysioterapeuttisesta näkökulmasta ja pohditaan, mitä ainakin olisi hyvä huomioida kun kuntoutuksessa lähdetään suunnittelemaan harjoittelua. Vieraana on yksinoikeutetusti Mr. Explain Train, eli Marko Rossi!

Perusteet kuntoon

Markon kanssa jutellaan mm. siitä, miten tärkeässä roolissa ihan jo anamneesi on vaivan hoitojen osalta ja kuinka jokainen tilanne vaatii yksilöllisen ratkaisun. Vammojen hoidon osalta tulisi olla tärkeää osata huomioida myös kuormitusfysiologia, jos tosissaan halutaan lähteä voimaharjoittelun avulla eteenpäin.

Markon lukusuositus:

Tuomas Rytkönen, (2018): Voimaharjoittelun käsikirja. Fitra Oy.

 

October 9, 2020

Fysioterapeutti joukkueurheilussa - vieraana Jarkko Aho

Kaikkia kiinnostaa urheilufysioterapia?

Tässä jaksossa aiheena on fysioterapeutin rooli ja työ joukkueurheilussa ja samalla pohdimme vieraamme Jarkko Ahon kanssa hieman fysioterapian kulttuurieroja. Jarkko toimii klinikkatyön ohella koripallomaajoukkueen, eli Susijengin fysioterapeuttitiimissä ja tämän lisäksi on opiskeluaikoina käynyt USA:ssa tutustumassa paikalliseen yliopistourheilukulttuuriin.

 

Podcastin isäntänä toimii OmaKuntoutus.fi Jännettävä podcastin vakioisäntä OMT-fysioterapeutti Jukka Aho.

Tuttuun tapaan podcastin musiikin tarjoaa Jason Shaw, Audionautix.com.

October 1, 2020

Fysioterapiakoulu, uran alku ja terapeuttinenharjoittelu, vieraana Tommi Jalomäki

Tuoreen fysioterapeutin ajatuksia

Tässä jaksossa Jukka Ahon vieraaksi saapuu personal trainer ja tuore fysioterapeutti Tommi Jalomäki. 

Jakson aiheet pyörivät fysioterapiakoulutuksesta jääneiden fiilisten ympärillä ja lisäksi keskustellaan Tommin opinnäytetyöstä sekä personal trainer taustan viitoittamana puhutaan myös terapeuttisesta harjoittelusta sekä muusta vastusharjoittelusta.

 

Lukusuositus:

Alaselkäkipu Käypä hoito -suosituksen näytönastekatsaus: Asteittain lisääntyvä terapeuttinen harjoittelu pitkittyvässä ja kroonisessa alaselkäkivussa. 

Suositus löytyy: https://www.kaypahoito.fi/nak01754

September 16, 2020

Mitä on äitiysfysioterapia? Oppaana Emma Mälkiä

Mitä on äitiysfysioterapia?

Tällä kertaa OmaKuntoutus.fi Jännettävä podcast sukeltaa äitiysfysioterapian maailmaan ja saloihin. Jukka Ahon vieraaksi saapuu äitiysfysioterapeutti Emma Mälkiä. 

Jaksossa juttelemme mm. siitä, mitä väärikäsityksiä äitiysfysioterapiaan ja synnytyksestä palautumiseen liittyy, mitä kaikkea äitiysfysioterapia on ja minkälaisia vaivoja äitiysfysioterapeutti voi vastaanotollaan kohdata. Lisäksi Emma vastaa muutamaan raskautta ja siitä palautumiseen koskevaan myyttiin mm. nostamisen ja harjoittelemisen osalta.

 

Emman lukusuositus: 

Jouko Heiskanen, Vuokko Jernfors, Anu Parantainen, Mari Camut, Aino Isotalo, Tuulia Luomala, Minna Törnävä, M. Sinisalo, Karita Palomäki: Lantionpohjan fysioterapia. VK-kustannus. ISBN: 978–951–9147–82-6

August 26, 2020

Biopsykososiaaliset myytit - myytinmurtajana Riikka Holopainen

Biopsykososiaalinen viitekehys ja sen haasteet

Jos sana biopsykososiaalinen on vaikea lausua, sen kirjoittaminen vasta haastavaa onkin... Tästä huolimatta jakson aiheena on biopsykososiaaliset myytit ja väärinkäsityksen liittyen viitekehyksen käyttöön. Jukka Aho ja vieraana oleva ft, tohtorikoulutettava Riikka Holopainen käyvät läpi biopsykososiaaliseen lähestymistapaan liitettyjä myyttejä - mitä se on ja mitä se ei ole. Lisäksi keskustellaan joistain yleisimmistä väärinymmärryksistä sekä käydään läpi haasteita ja mahdollisuuksia liittyen BPS-mallin käyttöön.

 

Riikan lukusuositus (tai siis lukusuositukset):

August 10, 2020

Tenniskyynärpään eksentrisestä harjoittelusta

Tenniskyynärpään harjoittelu - miten ja mikä tehoaa?

                             Tennis-KP-kuva.png

Tällä kertaa ollaan tenniskyynärpään kimpussa ja käydään läpi referaatinomaisesti Chen ja Bakerin 2020 tekemää kirjallisuuskatsausta ja meta-analyysiä liittyen eksentriseen harjoitteluun. Samalla pohditaan myös, oliko tulos yllättävä vai odotettu? Tutkimuksen lopputuloksena todetaan jopa melko raflaavasti, että eksentrinen harjoittelu on kaikkein tehokkain harjoittelutapa. Onkohan noin?

Scott ym., puolestaan siis määrittelivät konsensuslausumassaan että "tendinopatia" olisi suositeltu termi. Tähän tutkimukseen linkin löydät meidän somesta: IG @OmaKuntoutus.fi ja Facebook.

 

Onko eksentrinen treeni parasta?

Ehkä tai ehkä ei, mutta tämänkin katsauksen perusteella hyödyt tulevat esiin vain lyhyellä aikavälillä. Pidempiaikaisessa seurannassa tulokset eivät enää puolla yksiselitteisesti eksentristä harjoittelua, vaikka pieni trendi sinne suuntaan onkin. Kuten aina, lisää tutkimuksia aiheesta tarvitaan parempien johtopäätösten vetämiseksi.

 

Tähän katsaukseen valikoitui mukaan 8 tutkimusta, joissa kahta lukuunottamatta kontrolli-interventiot olivat muuta harjoittelua tai harjoitteluiden ja oheishoitojen yhdistelmiä. Nuo kaksi tutkimusta käsittitvät kontrolli-interventioina hierontaa, Millsin manipulaatiota ja valoterapiaa ja näihin verrattuna harjoittelu pärjäsi oikein hyvin.

 

Yhteenveto:

Mitä tämä siis tarkoittaa käytännössä: Harjoittelu, tavalla tai toisella kannattaa. Loppujen lopuksi ei voida sanoa (johtopäätöksistä huolimatta) onko eksentrinen harjoittelu suoraan parempaa kuin konsentrinen, isometrinen harjoittelu tai näiden ja/tai eksentrisen harjoittelun yhdistelmä - kuten koulutuksessakin todetaan, näyttäisi riittävän, että kuormitetaan.

 

Jos jänne- ja tendinopatia-asiat kiinnostavat enemmän, kannattaa tsekata meidän koulutus ammattilaisille: https://www.omakuntoutus.fi/tendinopatiakoulutus-ammattilaisille/

 

Tutkimus:

 • Chen, Z., & Baker, N. A. (2020). Effectiveness of eccentric strengthening in the treatment of lateral elbow tendinopathy: A systematic review with meta-analysis. Journal of Hand Therapy.

Podcastin musiikin tarjoaa: Jason Shaw, Audionautix.com

July 28, 2020

Mitä on moderni fysioterapia? Vieraana Mikko Lausmaa

               mikko_podcast_kuva.png

Moderni fysioterapia

Tässä jaksossa Jukan vieraana on oululainen fysioterapeutti Mikko Lausmaa. Kliinisen työn ohella Mikko pakertaa jatko-opintoja Jyväskylän yliopistolla. Podcastin aiheena on moderni fysioterapeutti ja minkälaisia ominaisuuksia Mikon mielestä modernilta fysioterapeutilta vaaditaan. Lisäksi puhutaan fysioterapia-alan tutkimusten määrän lisääntymisestä ja tämän vaikutuksesta fysioterapian tieteistymiseen.

 

Biopsykososiaalinen osaaja

Kaikkiaan fysioterapia on kehittynyt ja olemme siirtyneet pelkästä "fysiosta" myös oman tonttimme sisällä "terapeuteiksi". Jaksossa Mikko käy läpi mm. pelko-välttämiskäyttäytymisen muodostumista ja sen purkamista, kivun kroonistumiseen vaikuttavia tekijöitä ja kohtaamistaitojen tärkeyttä.

 

Mikon lukusuositus:

Lewis, J. S., Cook, C. E., Hoffmann, T. C., & O'Sullivan, P. (2020). The elephant in the room: too much medicine in musculoskeletal practice. journal of orthopaedic & sports physical therapy50(1), 1-4.

(Linkki: https://www.jospt.org/doi/full/10.2519/jospt.2020.0601)

July 21, 2020

Jännettäviä aikoja! OmaKuntoutus.fi -tiimi esittelyssä

       J_nnett_v_jakso_1_97yk6.jpg

Podcast-ura auki OmaKuntoutus.fi Jännettävä-podcastilla!

Jännettävä -podcastin ensimmäinen jakso toimii ponnahduslautana tutustumaan tarkemmin meidän osaavaan porukkaan. Tässä jaksossa Jukka Aho, Mikko Eerola sekä Joonas Putti kertovat keitä ovat, mistä tulevat ja mistä OmaKuntoutus.fi verkkovalmennuksissa sekä tässä podcastissa on kyse. Lisäksi raotetaan ovea tulevaan ja kerrotaan hieman podcastin tulevista suunnitelmista ja vieraista.

 

No keitä me sitten ollaan?

Jukka, Joonas ja Mikko ovat pääkaupunkiseudulla vaikuttavia fysioterapeutteja ja kasvoja OmaKuntoutus.fi Verkkovalmennukset firman ja nettisivujen takana. OmaKuntoutus kattaa kuluttajille suunnattuja jännevalmennuksia (akillesjänne, plantaarifaskiitti ja tenniskyynärpää) ja synnytyksestä palautumisen valmennuksen, jonka on toteuttanut äitiysfysioterapeutti Emma Mälkiä. Tämän ohella keväällä 2020 lanseerattiin laaja ja heti hienon suosion saavuttanut, alan ammattilaisille suunnattu Tendinopatioiden taustat ja hoito -verkkokurssi.

 

Verkkosivuillamme lisää: www.OmaKuntoutus.fi

Music by: Jason Shaw, at Audionautix.

July 5, 2020

Jännettävä podcast - trailer

Mistä OmaKuntoutus.fi Jännettävä podcastissa on kyse?

Fysioterapia-aiheita käsittelevä podcast kannattaa ottaa seurantaan, sillä tässä uudessa podcastissa tulemme käsittelemään mielenkiintoisia aiheita isäntänä toimivan fysioterapeutti Jukka Ahon johdolla. Muita joukkomme jäseniä ovat fysioterapeutit Joonas Putti ja Mikko Eerola.

Jatkossa podcast tulee käsittelemään aiheita yksittäisistä tutkimuksista ja ajatuksista laajempiin vieraiden kanssa tehtyihin haastattelumuotoisiin keskustelutuokioihin.

Meille saa laittaa palautetta sosiaalisen median kautta, josta löydymme OmaKuntoutus.fi nimillä sekä osoitteesta www.omakuntoutus.fi